NE ARAMIŞTINIZ ?

Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Yalova Ticaret Sanayi Odası bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. Yapacağınız başvurularda lütfen formları eksizsiz doldurunuz. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca eksik doldurulan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ya da Bizzat Yapabileceğiniz

Gerçek kişi başvuruları için:

  • Başvuranın Adı Soyadı,
  • T.C. Kimlik Numarası,
  • Adresi,
  • Telefon Numarası,
  • İmzası

 

Tüzel Kişi başvuruları için:

  • Ünvanı,
  • Yetki Belgesi,
  • Yetkili Adı Soyadı,
  • Adresi,
  • Telefon Numarası

bulunması gerekmektedir.

Posta yada bizzat yapacağınız başvurularınızda doldurmanız gereken dokümanları  aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

(Tüzel kişi adına başvuran kişinin yetki belgesinin bir kopyası başvuruya eklenmelidir.E-postayla başvurularda belgenin taranmış kopyası başvuru formuyla birlikte gönderilmelidir.)

Gerçek Kişiler İçin Form
Tüzel Kişiler İçin Form