NE ARAMIŞTINIZ ?

İş Makinesi Tescil ve Rehin İşlemleri

İş Makinesi Tescil Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Mevcut Tescil Belgesinin Kaybedilmesi Durumunda İstenen Belgeler

İş Makinesi Rehin Başvuruları İçin İstenen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi,
  • Rehin Sözleşmesi veya Finans Kuruluşunun Yazısı
  • İmza Sirküleri,
  • Ruhsatın aslı,
  • Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

  • 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik yönetmeliği.
  • 8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4.11.1983 tarih ve 2941 sayılı seferberlik ve Savaş Hali Kanununa gore, 16.07.1990 tarih ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.05.1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü.
  • Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 6.08.1985 tarihli protocol.
  • 18.05.2005 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26/n maddesi.

Özel veya Tüzel kişilere ait iş makinaları odamız üyesi veya üyemiz olmayıp il sınırları içerisinde ise tescil işlemi yapılmaktadır.