NE ARAMIŞTINIZ ?

İş Makinesi Tescil ve Rehin İşlemleri

İş Makinesi Tescil Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Mevcut Tescil Belgesinin Kaybedilmesi Durumunda İstenen Belgeler

İş Makinesi Rehin Başvuruları İçin İstenen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi,
  • Rehin Sözleşmesi veya Finans Kuruluşunun Yazısı
  • İmza Sirküleri,
  • Ruhsatın aslı,
  • Oda Hizmet Ücreti yatırıldığına dair belge