NE ARAMIŞTINIZ ?

MİSYONUMUZ

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, yaratıcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile üyelerinin ve toplumun ihtiyaçlarını anlamaya ve hizmet etmeye kararlıdır....

VİZYONUMUZ

İş dünyasının lider kuruluşu olarak, üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayan, ticaret ve sanayi sektörünün Yalova’da en güçlü sesi olarak tanınacağız....

DEĞERLERİMİZ

Hesap verilebilirlilik
Güvenirlilik
Hizmette kalite
Yenilikçilik
Ekip çalışması