NE ARAMIŞTINIZ ?

!!! ONLİNE BELGE BAŞVURULARI !!!

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresine e-devlet bilgileri ile giriş yapılarak; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi (111. Madde), Firma Durum Belgesi ve İflas ve Konkordato Belgesi (A-B Bendi) online olarak temin edilebilmektedir.

Detaylı yardım için tıklayınız.

 

!!! ÖNEMLİ UYARI !!!

  • Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemlerine ilişkin gazete ilan ücreti, harç ve rekabet kurulu (sermaye onbinde dört bedeli) tahsilatları odamız veznesinden NAKİT olarak yapılacaktır. (Kredi kartı ile tahsilat yapılamamaktadır)
  • Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için ikamet tezkerelerinin noter onaylı örneklerinin başvurular esnasında Müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Ticaret Sicil işlemleri için kullanılacak KEP adresi; [email protected]

 

KURULUŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  • TC Nüfus Cüzdanı, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, geçici kimlik belgesi, 12 Nisan 2013 tarihinde ve sonrasında düzenlenmiş mavi kart, 900 lü yabancı kimlik numarasının yer aldığı kimlik kartı dışında başka bir kimlik ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  • Limited şirketlerin ve kooperatiflerin ana sözleşmeleri ile ticari işletmelerin kuruluş evrakları müdürlüğümüzde imzalanacaktır. Anonim şirketlerin ana sözleşme tasdik işlemleri noter huzurunda yapılabileceği gibi müdürlüğümüzde de yapılabilecektir.
  • Ortaklar adına vekaleten işlem yapacaklar vekaletin aslını ibraz etmek zorundadır. Vekaletname içeriğinde “kuruluş “için olduğu açıkça belirtilmelidir ayrıca şahıs firma kuruluşlarında vekaleten işlem yapılmayacaktır.
  • Kurucunun yabancı uyruklu olması veya Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur. Yeminli tercümanın adliyede düzenlenen yemin tutanağının aslı ibraz edilmelidir. Kurucunun sağır dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın görme engellilerin için 2 tanığın huzurda bulunması zorunludur. (Anasözleşme veya imza beyannamesi için huzurda imzaya gelecek olan yabancı uyruklu kişilerin mutlak suretle yeminli tercümanları ile birlikte Müdürlüğümüze gelmesi önemle rica olunur.)

Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemleri ile ilgili evrak ve bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.