NE ARAMIŞTINIZ ?

13.Meslek Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

İlk gündem maddesi olan Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimlerinde Başkanlığa Reşat Mengüverdi, Başkan Yardımcılığına Mustafa Çınar seçildi. 

5174 Sayılı kanunda yer alan görev ve sorumluluklar ile odamızda uygulanan TOBB Akreditasyon ve Kalite Sistemleri hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.