NE ARAMIŞTINIZ ?

2.Meslek Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.

08 Mayıs 2018 Salı günü gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

İlk gündem maddesi olan Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimlerinde Başkanlığa Savaş Koçal, Başkan Yardımcılığına Murat Oral seçildi. 

5174 Sayılı kanunda yer alan görev ve sorumluluklar ile odamızda uygulanan TOBB Akreditasyon ve Kalite Sistemleri hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.