NE ARAMIŞTINIZ ?

Ticari Alacak Sigortası ile Güvenli Ticaret Yolu

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, şirket bilançolarının ortalama yüzde 35’ini oluşturan alacakların etkin yönetiminin KOBİ'ler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Alacakların tahsilatında yaşanan problemlerin, şirketlerin likiditesini ve karlılığını olumsuz etkilediğine hatta bazı durumlarda şirketlerin iflasına neden olduğuna işaret eden Becan, şirket iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Becan, “Şirketlerin hayat sigortası olarak da tanımlanan, aynı zamanda şirketler için bir erken uyarı sistemi olan "Alacak Sigortası", şirketlerin ihracat ve yurt içi satışlarından olan alacaklarını sigortalayan bir sistemdir. Şirketlerin ticari faaliyetlerini, büyük ölçekli kayıplardan korumak ve karlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmayı amaçlayan bu sistem; sektörel ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararlan almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coface,  Atradius ve Euler Hermes, vb. şirketler alacak sigortası hizmeti sunmaktadır” dedi.

Alacak Sigortası Nedir?
Makroekonomik dalgalanmaların yüksek olduğu günümüz piyasalarında ticari kredi yönetimi şirketinizin başarısı için her zamankinden daha önemlidir. Alacak Sigortası; işletmenizin satışlarından doğan vadeli alacakların, ödenmeme durumunu koruyan bir risk yönetim sistemi ve sigortadır.

Alacak Sigortası, alacaklarınızın ödenmeme riskini teminat altına alır, bununla beraber;
Mevcut müşterilerinizde taşıdığınız güncel alacak risklerini izler ve kontrol sağlar. Bankalar, derecelendirme kuruluşları ve tedarikçiler nezdinde kredibiliteyi olumlu yönde etkiler. Yeni pazarlara girme imkânı sağlar, satışlarınızın artmasına neden olur. Benzer ürünlere kıyasla maliyet avantajı sunar, ödediğiniz primi çıkaran tek sigorta ürünüdür. Karlılığınızı ve sermayenizi güvence altına alır.

Alacak Sigortasının Ticaretinize sağladıkları;
Ticari alacak sigortası vadeli alacaklarınızı garanti altına alan bir sigorta şeklidir. Alacak sigortası siyasi (yurtdışı) ve ticari riskleri satışların %90’ı oranında telafi eder. Ticari Alacak sigortası, şirketlerin, satışlarının artmasına yardımcı olmakla beraber şirketin güçlü bir yönetime sahip olmasını sağlar.