NE ARAMIŞTINIZ ?

10 Ocak 2018 - 2018 yılı Mali Destek Programları hakkında Bilgilendirme Toplantısı

05.01.2018

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2018 yılı Mali Destek Programlarını (MDP’ler) ilan etmiştir. Aşağıda listelenen 4 farklı destek programının toplam bütçesi 25 milyon TL’dir.

Destek Programları Özet Tablo (Detaylı bilgi için www.marka.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz)

Destek Programının Adı

Kimler Başvurabilir?

Öncelikler

Destek Tutarı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

 • KOBİ’ler
 • Kar amacı güden kooperatif ve birlikler
 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Ulaşım araç ve sistemleri tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Ulaşım araç ve sistemleri sektöründe ithal ikamenin sağlanması
 • Ulaşım araç ve sistemleri katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

Gösterge Bütçe: 6 milyon TL

Proje başına destek tutarı: Azami 750 bin TL

Turizm Mali Destek Programı

 • KOBİ’ler
 • Kar amacı güden kooperatif ve birlikler
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun
 • sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor
 • faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin
 • yükseltilmesi
 • Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi
 • Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin
 • üretimi

Gösterge Bütçe: 5 milyon TL

Proje başına destek tutarı: Azami 400 bin TL

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

 • Odalar ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik aşağıdaki alanlarda ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesi:

 • Tasarım,
 • Uygulama,
 • Prototip geliştirme,
 • Test,
 • Kalibrasyon,
 • Yaratıcılık
 • Mükemmeliyet
 • Yenilikçilik

Gösterge Bütçe: 7 milyon TL

Proje başına destek tutarı: Azami 750 bin TL

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

 • Mesleki ve Teknik Liseler (MTAL’ler)
 • Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM’ler)
 • Meslek Yüksekokulları (MYO’lar)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sanayi Odaları
 • Ticaret Odaları
 • Sanayi ve Ticaret Odalar
 • İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi
 • İmalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi
 • Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Gösterge Bütçe: 7 milyon TL

Proje başına destek tutarı: Azami 600 bin TL