NE ARAMIŞTINIZ ?

2020 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMI HAKKINDA

18.05.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Bilindiği üzere, 6948 Sanayi Sicil Kanununun 5'inci maddesi gereğince sanayi sicil belgesi olan işletmelerin bir önceki yıla ait bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini 30/04/2021 tarihine kadar bildirmeleri zorunludur.

Birliğimizce yapılan girişimler neticesinde, bildirim süresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00'e) kadar uzatılmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,