NE ARAMIŞTINIZ ?

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı Semineri - 04 Mayıs 2023

02.05.2023

YTSO-CENTRUM YMM İş Birliğinde 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı Semineri

YTSO-CENTRUM YMM ve Danışmanlık işbirliğinde katılımcılarımızı yakından ilgilendiren önemli vergisel konulara ilişkin seminerlerimize devam ediyoruz.

Bu kapsamda Seminerimizde 7440 sayılı Kanun kapsamında;

Kesinleşmiş ve İhtilaflı Borçların Yapılandırılması

İnceleme Aşamasındaki İşlemler

Matrah ve Vergi Artırımı

2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Durumlar: Matrah Artırımı ve Ek Vergi

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Yapılandırma Başvuru Usul ve Esasları ile Ödeme Kolaylıkları

Ek Verginin Konusu, Kapsamı ve Esaslı İtiraz Noktaları

gibi konular hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunulacak ve ayrıca soru-cevap kısmında tereddütlü hususlara ilişkin değerlendirmeler paylaşılacaktır. Seminer, iki saat olarak planlanmıştır.

Seminer Tarihi : 4 Mayıs 2023

Seminer Saati : 14:30