NE ARAMIŞTINIZ ?

Arnavutluk Elektronik İmza ve Kaşe

30.05.2022

Arnavutluk resmi devlet kurumları tarafından vatandaşlar adına düzenlenecek tüm belgelerin elektronik olarak damgalanacağı ve/veya imzalanacağı, kaşe veya elektronik imza ile düzenlenen tüm belgelerin Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından apostil tasdiklerinin yapılacağı, elektronik kaşe ve imzaların içeriklerini oluşturan bilişim sistemlerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün  11.05.2022 tarihli ve 29941 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

YAZI EKİ