NE ARAMIŞTINIZ ?

BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROJESİ

14.01.2021

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası'nın başlattığı "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi"nin Ankara'da uygulanması için Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ziraat Bankası arasında bir protokol imzalanmıştır.

Protokole göre, ATO üyesi tedarikçi ve alıcılar banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerini Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirecek ve tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır.

Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydaları:

  • Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi
  • Esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı

Ürünün alıcılar açısından faydaları:

  • Finansmana kolay erişim: Ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı
  • Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması
  • Artan kredi limitleri

Sistem:

  • Alım-satım işlemleri POS cihazları üzerinden işlemektedir.
  • Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir.
  • Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecektir.

Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini POS cihazı aracılığıyla iki farklı seçenek ile alabilecektir.

  • Esnek vade seçeneği
  • Eşit taksit seçeneği

Örnek olarak;
- Tedarikçi, 100.000 TL'lik bir mal sattığında, pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek,

- Aynı şekilde tedarikçi, 100.000 TL'lik mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere vadeli bir şekilde yapabilecektir. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacaktır çünkü muhatabı artık banka olacaktır. Tahsilatı da bankadan yapacaktır.

Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.
Herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. ATO üyesi işletmeler bu imkândan faydalanabilecektir.
Bu sistem sadece tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.
Örnek vermek gerekirse, bir otel işletmesine gıda tedariki sağlayan bir ticari işletme otel işletmesinin sahip olduğu Bankkart üzerinde vadeli satış yapabilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü nedir? Genel olarak anlatabilir misiniz?

Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik Zinciri”  ürünü topraktan sofraya, denizden masaya  üretim  ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları   finansal  açıdan destekleyen, ekonomik hayatın içerisindeki tüm aktörlere büyüme, ihracat ve istihdamın korunması konusunda önemli destek sağlayan yeni bir ürün.

Bu sistemde alıcılara Ziraat Bankası’nın Kurumsal Kartı olan Bankkart Başak kartını kullanarak yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlar sunulmakta, satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da Banka garantisi ile blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanına sahip olmaktadır.

Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü Ziraat Bankası’nın ÜİY ve kurumsal kart alt yapısını kullanarak alıcılara esnek taksit ve uzun vade satıcılara ise uygun fiyat avantajı ve tahsilat garantisi sunmaktadır.

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürününün benzer ürünlere göre avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Ürünü ile diğer bazı ürünler arasındaki temel farklılıklar şunlardır:

Teminat Mektubu:
Teminat mektubu gibi statik bir ürün değildir, limitin varlığı ve geçerliliği işlem anında sorgulanır, kolaylıkla limit azaltılıp-arttırılabilir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi :
DBS ürününde aynı ana firma için tanımlanmış bayi limiti sadece o ana firmada geçerli iken Güvenli Ticaret Sistemi’nde aynı limit belli bir tedarikçi grubunda kullanılabilmektedir. Limit azaltma ve limit iptal etme süreci daha esnektir.  Bu kapsamda alıcıya sağlanan bir kolaylık bulunmaktadır.
DBS yapısında ürün maliyeti çoğunlukla alıcı üzerinde iken bu üründe maliyet tedarikçide kalmaktadır.   DBS’de alıcılara 180 güne kadar vade imkanı sunulmakta, Güvenli Ticaret Sistemi’nde ise bu süre 540 güne kadar çıkmaktadır.

Çek-Senet:
Güvenli Ticaret Sistemi esnek vade yapısı ile çek-senet ürünlerine alternatif oluşturmaktadır. Çek- senet kullanımında yaşanan operasyonel zorluklar ile tahsilat riski Güvenli Ticaret Sistemi ile ortadan kaldırılmaktadır.

Açık hesap:
Güvenli  Ticaret   Sistemi’nin  sağladığı  tahsilat  garantisi  ve   işlemlerin  sistem  üzerinden
izlenilebilmesi açık hesap çalışma yapısından farklılaştırmaktadır

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürününün tarafları kimlerdir?

Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi’nde taraflar mal ve hizmet satan tedarikçiler ile mal & hizmet satın alan Alıcılardır. Tedarikçiler Ziraat Bankası’nın Üye İşyeri / POS alt yapısı üzerinden mal & hizmet satan, Alıcılar ise Ziraat Bankası’nın Kurumsal kartı Bankkart Başak ile tedarikçilerden mal & hizmet alan taraftır. 

Cevap: Ticari amaçla mal & hizmet talep eden Alıcılara mal & hizmet satan tüm firmalar Güvenli Ticaret Sistem’inde tedarikçi olarak tanımlanabilir. Tedarikçi tanımı için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamaktadır.

Soru:  Kimler tedarikçi olabilir?

Cevap: Ticari amaçla mal & hizmet satan tedarikçilerden Ziraat Bankası’nın Kurumsal kartı Bankkart Başakkart ile mal & hizmet satın alan tüm firmalar Güvenli Ticaret Sistem’inde Alıcı olabilir. Alıcı olmak için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamaktadır.

Soru:  Güvenli Ticaret Sistemi yalnızca fiziki POS cihazları üzerinde çalışan bir sistem midir?

Cevap: Sistem fiziki POS cihazlarının yanı sıra Mail Order ve Sanal POS sistemlerine de entegre edilerek kullanılabilir. Sanal POS üzerinden işlem yapmak isteyen Tedarikçiler şubelerimiz üzerinden tanımlama yaptırabilirler. Tanımlama işleminin ardından Tedarikçilerin Bankamız ile anlaşmalı sanal POS alt yapı firmaları ile kendi WEB siteleri üzerindeki düzenlemeleri yaptırmaları gerekmektedir.
Mail Order sistemi üzerinden işlem yapmak isteyen Tedarikçilerse şubelerimiz üzerinden MO/TO işlem
yetkisi verilebilmektedir.

Soru: Ürün kapsamında fiyatlama yapısı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi’nde esnek vade uygun fiyat avantajları sağlayan 3 farklı fiyatlama modelleri bulunmaktadır. Tedarikçiler Güvenli Ticaret Sistemi’nde bu modellerden birisini seçerek çalışabilirler.

Ertesi Gün Ödeme: Bu modeli seçen Tedarikçiler sattıkları mal & hizmetlerin bedelini vadeye kalan gün sayısı üzerinden iskonto ettirerek  işlem  t arihinden so nraki  gün  alabilirler.

Vade + Bloke Gün Ödemeli: Bu modeli seçen Tedarikçiler sattıkları mal & hizmetlerin bedelini
 v ade  tarihinden  so nraki  5 . 1 0 . v ey a 2 0 . günde  alabilirler.

Vade + Komisyon Ödemeli: Bu modeli seçen Tedarikçiler sattıkları mal & hizmetlerin bedelini işlem tutarı üzerinden hesaplanan belirli bir komisyonu ödeyerek vade tarihinde alabilirler.

Ayrıca POS üzerinden girilen "Vade" ve "Ödeme Sıklığı" parametreleri ile Alıcının Ziraat Bankası’na yapacağı ödemelerin tarihleri aylık, üç aylık ya da tek seferde belli bir ay sonra şeklinde belirlenebilmektedir.

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi’nde fiyatlama nasıl belirlenmektedir?

Cevap:  Güvenli Ticaret Sistemi’nde fiyatlama piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Soru: Alıcı Güvenli Ticaret Sistemi’ni kullanarak satın aldığı mal & hizmetlerden kaynaklanan borcunu
Ziraat Bankası’na ne zaman ve nasıl ödeyecek?

Cevap: İşlem sırasında POS cihazı tarafından üretilen slip üzerinde vade bilgileri ile vadede ödenecek işlem tutarları yer almaktadır. Alıcının Ziraat Bankası’na olan borcunu slipte yer alan tarihlerde ödemesi gerekmektedir. Alıcılar Ziraat Bankası Şubeleri, Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından borçlarını ödeyebilirler. 

Soru: Güvenli Ticaret Sistem’inde yapılan bir işlem iptal edilebilir mi?

Cevap: İptal süreci rutin POS işlemlerinde olduğu gibidir. Farklılık bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.