NE ARAMIŞTINIZ ?

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği Hk.

06.06.2022

Sayın Üyemiz,

"Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği" 05.12.2018 tarih ve 30616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerler için yükümlülükler bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olan Yalova il sınırı içindeki akaryakıt istasyonları ve tanker faaliyetleri denetlenecek ve mer'i mevzuat kapsamında gerekli işlemler Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, İlgili Yönetmelik bilginize sunulmuş olup ve EKte yer alan TABLO'nun doldurularak 10 Haziran 2022 tarihine kadar tarafımıza gönderilmesi konusunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

EK- TABLO