NE ARAMIŞTINIZ ?

Bilirkişilik Başvuru İlanı Hk

07.11.2023

Bilindiği üzere mal veya hizmet satımından kaynaklanan, Kanunla belirlenen (2023 yılı için 66.000 TL) miktarın altında kalan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kurulan, İl Tüketici Hakem Heyeti Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Aynı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca, Tüketici hakem heyeti başkanı, kendisinin ve tüketici hakem heyeti üyelerinin sahip olduğu bilgilerle çözümlenmesi mümkün olmayan ve hukuk dışında çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi görevlendirebilir. Görülen tüketici uyuşmazlığının tarafı olan tüketicinin ikamet ettiği ilçe sınırlarında mesleki veya ticari faaliyetini sürdüren ya da ikamet eden bir bilirkişinin görevlendirilmesi esas olup, bilirkişi olarak görevlendirilenlere Yalova Ticaret İl Müdürlü'nce ve Bakanlığımızca belirlenen miktarda ücret ödenmektedir.

Mezkur Yönetmelik uyarınca, gerekli koşullar, uzmanlık alanları, istenen belgeler ve başvuru usulü hakkındaki bilgiler Yalova Ticaret İl Müdürlüğü web sitesinde  https://yalova.ticaret.gov.tr/haberler/bilirkisilik-basvuru-ilani-2024 yayınlanmıştır.