NE ARAMIŞTINIZ ?

BOSNA HERSEK TREBINJE SERBEST BÖLGESİ

15.10.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Trebinje Serbest Bölgesinin kuruluş çalışmalarına başlandığından bahisle, anılan serbest bölgede yatırım yapma koşulları ve sunulan imkanlar hakkında bilgi verilmiştir.

Yazıda devamla, serbest bölgede en az 800 m2'lik alanda olmak üzere ticaret ve üretim faaliyetlerine yönelik tesisler inşa edilebileceği; yatırımcılara gereken tüm hizmetlerin bölge içinde sağlanacağı; emek yoğun girişimlere, teknoloji transferine yönelik pozitif etkisi olan yatırımlara ve tarım, turizm, yenilenebilir enerji alanlarında gelişimi desteklemeye öncelik verileceği iletilmiştir.

Söz konusu bölge hakkında detaylı bilgi https://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/bosnahersek.php link adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,