NE ARAMIŞTINIZ ?

EİDS Kimlik ve Yetki Doğrulaması Hk.

06.11.2023

31 Ağustos 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere; Üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ilan vermek isteyen gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulama; doğrulanmış bilgilerin güncelliğini koruma ve bu bilgileri saklama, İlanı yayımlamadan önce ilana konu taşıtın veya taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama, yükümlülüğü getirilmiş olup bahse konu düzenlemeler 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mezkur düzenlemeler ile elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ve taşınmaz ilanlarının önlenmesi, bu alanlarda ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi ve taşıt ve taşınmazlarda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anılan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, her bir aykırılık için 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır. Mezkur düzenlemelerle getirilen yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini teminen Bakanlığımızca taşıt ve taşınmaz sektörü temsilcileri, ilan platformu temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde, Bakanlığımız bünyesinde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kurulmasına karar verilmiştir.

Bu Sistem üzerinden, başkalarına ait taşıtların ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, EİDS’nin uygulamaya alınmasını müteakip; Yeni üyeliklerde üyelik başvurusunda bulunan, Mevcut üyeliklerde ise ilk ilan girişi öncesinde ilan vermek isteyen gerçek veya tüzel kişinin kimlik ve yetki doğrulaması yapılmasına olanak sağlanacaktır. İlk aşamada EİDS ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılması; sonraki aşamada ise yetki doğrulamasına ilişkin gerekli entegrasyonların tamamlanarak tüm düzenlemelerin uygulamaya alınması öngörülmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından EİDS’nin uygulamaya alınmasına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan entegrasyon dokümanı ilişikte gönderilmekte olup söz konusu Sisteme ilişkin teknik soru, sorun, görüş veya önerilerin [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, EİDS’ye ilişkin https://eids.ticaret.gov.tr/ web adresi yayına alınmıştır.

EİDS ENTEGRASYON DÖKÜMANI