NE ARAMIŞTINIZ ?

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi

13.02.2024

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 09.02.2024 tarihli yazıda;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama" uygulaması üzerinden, "Borç Durum Belgesi" temin edilebilmesini sağlayan teknik düzenlemenin yapıldığı hususu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

EK:

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.