NE ARAMIŞTINIZ ?

HİBE KİRA DESTEĞİ HK.

04.01.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden tarafımıza iletilen yazıda; Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği kapsamında ekte yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki üyelerimiz de söz konusu destekten faydalanabileceklerdir. Anılan program ve uygulama esasları hakkında tebliğ ekte  sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,