NE ARAMIŞTINIZ ?

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi (Uzaktan Eğitim - Online)

07.04.2021

15 Nisan 2021 Salı – Saat: 14:00 | Eğitim Süresi: 3 Saat

Eğitim ile katılımcılar kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramları, Kanun’un getirdiği yeni koruma mekanizmasının işleyişi, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini, verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS’e kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli aşamaları öğrenmiş, farkındalık sahibi olmuş olurlar.

Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz