NE ARAMIŞTINIZ ?

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

15.04.2021

Sayın Üyemiz,

 

 

14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de “KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK” yayımlanmış yönetmelik veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden başvuruda bulunarak yetki belgesi almaları gerekmektedir.

İlgili yönetmelik için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm