NE ARAMIŞTINIZ ?

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROJESİ

04.05.2021
 İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)

- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62)

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)

Bu sektörlerde faaliyet gösteren Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş 2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

Online başvuru dışında KOSGEB’e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

- Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge

- SGK’ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK’ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK’ya borcun bulunmadığına dair belge

- Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS’de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir)

Başvuru takvimi:
İşlem adımı Tarih aralığı
İşletme başvurusu: 3 – 21 Mayıs 2021 saat 23:59 (19 gün)
KOSGEB ilk kontrol süreci: 24 – 31 Mayıs 2021 (6 iş günü)
Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci: 1 – 4 Haziran 2021 saat 23:59 (4 iş günü)
KOSGEB son kontrol süreci: 7 – 10 Haziran 2021 (4 iş günü)
Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve bütçe kapsamında desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi: 11 – 16 Haziran 2021 (4 iş günü)
Sonucun bildirilmesi: 17 Haziran 2021 (1 iş günü)

  *: KOSGEB başvuru takvimini güncelleme ve web sayfasında ilan etme hakkını saklı tutar.