NE ARAMIŞTINIZ ?

Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota Hakkında

04.01.2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 31.12.2021 tarih ve 1175 sayılı yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 28.12.2021 tarihli ve 70319176 sayılı yazıya atfen; Mısır Dışişleri Bakanlığınca Mısır'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin talimatların bulunduğu bir notanın, Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği belirtilmiştir.

Kahire Büyükelçiliğimize gönderilen nota ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota