NE ARAMIŞTINIZ ?

ODA AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

04.04.2023

YAPILANDIRMALARDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI......

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN 2023, İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ 30 TEMMUZ 2023

Resmi Gazete’nin 12 Mart 2023 tarih ve 32130 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin Ödenmemiş olan 31.12.2022 tarihe kadar olan tüm Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 HAZİRAN 2023 tarihine kadar aşağıda bulunan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Başvuru Dilekçesi