NE ARAMIŞTINIZ ?

Okul Servis Araçları Yönetmeliği – Süre Uzatımı Hakkında

29.09.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 17.09.2020 tarih ve 7950 sayılı yazıda;

İçişleri Bakanlığı'nın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.09.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu yönetmeliğe göre Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetlerinde, belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak, taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin sürenin 30.06.2021'e kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmelik ile ayrıca, okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibatla her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 03.09.2021 olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.