NE ARAMIŞTINIZ ?

Ölçü ve Ayar ile İlgili Diğer İşlemler

11.02.2021

Sayın üyemiz,

3516 Sayılı Ölçüler ve ayar Kanununun 9. maddesi "Periyodik Muayene; Belli sürelerde olmak üzere, bu kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan genel muayenedir." Hükmü amirdir.

Yasa gereği, ölçü ve ölçü aletlerinin Periyodik Muayeneleri her iki yılda bir yapılması zorunludur. Beyanname verme süresinin 28/02/2021 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.  Ölçü aleti kullanıcı üyelerimizin mağdur olmamaları için sürenin aşılmaması hususunu bilgilerinizes sunarız.

Saygılarımızla