NE ARAMIŞTINIZ ?

Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri hk

24.08.2023

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.08.2023 tarihli ve E-68460249-724.01.01- 00087683073 sayılı yazına atfen, Sri Lanka İlaç Kurumunun tıbbi malzeme temini için yayımladığı ve örnekleri ilişikte sunulan ihale duyuruları hakkında bilgi verilmektedir. Söz konusu ihalelerin kapanışlarının 21 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,