NE ARAMIŞTINIZ ?

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Peru ve Ekvator

10.02.2021

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 01.02.2021 tarihli ve 34221550-050.99-968 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 9 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru'da ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsekonu toplantılara ilişkin detaylı bilgilere TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke duyuruları/Peru" ve "Uluslararası İş İmkanları/Ülke duyuruları/Ekvator" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,