NE ARAMIŞTINIZ ?

Tır İşleri (Genel)

11.01.2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 31.12.2021 tarihli bir yazıda “Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması” konulu 2021/7 sayılı Genelgede para cezaları, belge ücretleri ve denetim ödemelerine ait 2022 yılında uygulanacak miktarlara ilişkin bilgi alınmıştır.

Söz konusu Genelge aşağıda ekte tarafınıza sunulmaktadır.