NE ARAMIŞTINIZ ?

ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YÖNELİK YAPILANDIRMA OLANAĞI GETİRİLMİŞTİR.

03.12.2020

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca;

Üyelerimizin 2020 yılı I. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

•    Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
•    Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir.
•    Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.
•    Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

•    Toplam anapara 6 taksiti geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.
•    Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

a)    Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen,
b)    Aidat Yapılandırma Başvuru dilekçesi doldurularak [email protected] adresine e-posta yoluyla veya https://ebelge.tobb.org.tr adresinden yapılabilecektir.

* Başvurularda, yapılandırma kapsamında taksit talep etmek isteyen üyelerimizin taksit seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir.
* Şahsen yapılacak başvurular için doldurulacak Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi' ni indirmek için tıklayınız.
* E-Posta yoluyla yapılan başvurular yine e-posta yoluyla cevaplandırılacaktır.
 
Bilgilerinize önemle duyurulur.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası