NE ARAMIŞTINIZ ?

VIII. UZAL - CBS 2022 SEMPOZYUMU HK.

15.09.2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yazısına atfen; 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da UZAL-CBS Sempozyumu'nun (Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu) sekizincisinin düzenleneceği belirtilmektedir.

Konferans hakkında detaylı bilgiye https://uzalcbs2022.csb.gov.tr/, kayıt bağlantısına https://kongresistemi.com/uzalcbs2022/ adreslerinden ulaşabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,