NE ARAMIŞTINIZ ?

Yalova İl Özel İdaresi İhale Duyurusu Hk.

09.05.2022

Mülkiyeti Yalova İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda ek dosyada belirtilen ihale ilanındaki taşınmazların 5302 sayılı yasanın 7,10, 26. Maddeleri ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşım Yöntemiyle ihale edilecektir.

İhale 26.05.2022 Perşembe günü Saat: 14.30’da Yalova Özel İdaresi il Genel Meclisi Salonunda ihale Komisyonunca yapılacaktır.

İhale ilanı için tıklayınız…