NE ARAMIŞTINIZ ?

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 1-4 Mart 2021

T.C.Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 1-4 Mart 2021 tarihleri 14:00-16:00 saatleri arasında “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir. 

On-Line  olarak  gerçekleşecek  seminere  katılım  ücretsiz  olup;  seminere  katılmak isteyen üyelerimizin 25 Şubat 2021 Perşembe günü mesai saatine  https://uib.org.tr/tr/event-register.html  adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  Seminer bitiminde katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Seminerlere katılımınız hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel on-line hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerinizi geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmanız hem de mevcut ihracatınızın geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünüzün artırılması ve yeni pazarlara açılımınız açısından önem arz etmektedir.

Kayıt yaptıran üyelerimizin mail adreslerine 26 Şubat 2021 tarihinde katılım linki gönderilecek olup,  üyelerinizin mail adreslerini doğru girmeleri önemlidir.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
PROGRAMI

1 Mart 2021 Pazartesi

14.00-15.30    İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

14.00-14.30    Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı
Birim Marka ve Tasarım Destekleri

Tülay UYANIK NACHTWEY Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı

14.30-15.00    Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik
Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Deniz Koray TUNCEL
Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı

15.00-15.30    Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Ali ERDAL
Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.30-16.00    Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu

Özge ÖKTEM Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzman Yardımcısı 

2 Mart 2021 Salı 

14.00-15.00    Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

Onur TEKYILDIZ
Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.00-15.30    Dış Ticarette Korunma Önlemleri Ulusal Mevzuatı

Erdinç ERBAY Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

3 Mart 2021 Çarşamba 

14.00-15.00    Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri

Suat GÜLSOY Ticaret Bakanlığı
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
Ticaret Uzmanı

15.00-15.45    Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları

Nurullah Asım AKBULUT Ticaret Bakanlığı
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Ticaret Uzmanı 

4 Mart 2021 Perşembe 

14.00-15.00    İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Ali Murat PALA
Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.00-15.30    Ticarette Teknik Engeller

Taha Alperen SALAR
Ticaret Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.30-16.00    7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Begüm ALP APAYDIN
Ticaret Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Ticaret Uzmanı

 

KAYIT VE KATILIM İÇİN 

25 Şubat 2021 Perşembe günü mesai saatine  https://uib.org.tr/tr/event-register.html  adresinden kayıt yaptırmaları