NE ARAMIŞTINIZ ?
Haberler

Ticaret Sicilinde Dijital Dönüşüm Semineri Düzenlendi

04.08.2022

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Kurumlar Arası İşbirliği 4. Toplantısı olan "Ticaret Sicilinde Dijital Dönüşüm Semineri" düzenlendi. YTSO Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Akkanat ve Müdür Yardımcısı Emrah Akın tarafından gerçekleştirilen toplantıya şirket temsilcileri, mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı.

Toplantıda "Ticari Hayatın Kolaylaştırılması Projesi" kapsamında Ticaret Sicilinde gerçekleştirilen dijitalleşme süreçlerinden bahsedildi. Şirketler için kolaylık sağlayacağı düşünülen şirket ana sözleşmelerinin, limited şirket genel kurul kararlarının, anonim şirket yönetim kurulu kararlarının e-imza ile imzalanarak notere veya ticaret siciline gitmeye gerek kalmadan alınabileceği anlatıldı.

Ayrıca ticaret sicilinden alınabilecek "Ticaret Sicil Tasdiknamesi", "Firma Durum Belgesi", ihaleler için kullanılan "İflas ve Konkordato Belgesi" ve merkez nakli işlemlerinde kullanılan "111. Madde Belgesi" gibi tüm ticaret sicil belgelerinin de MERSİS sistemi üzerinden uzaktan erişim yöntemi ile e-imzalı olarak alınabileceği aktarıldı.