NE ARAMIŞTINIZ ?

Hükmi Şahıs-İş Ortaklığı İşlemleri

  • Dilekçe
  • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
  • MERSİS'te hazırlanarak çıkartılmış ve noterde onaylatılmış iş ortaklığı sözleşmesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış olması gerekmektedir)
    • En az 2 Tüzel Kişilik arasında, belirli bir işi belirli bir sürede bitirmeye yönelik yapılan bir adi ortaklık türü olup, Gerçek Kişilerin bu ortaklığa iştirakleri mümkün değildir. Ortaklık sözleşmesi tarafların yetkililerince imzalanmalıdır. Ortaklık sözleşmesinde ortaklardan birisi PİLOT ORTAK olarak seçilmelidir.
  • Ortak şirketler tarafından alınmış ortaklığa iştirak ile ilgili noter onaylı organ kararı.
  • Dilekçe
  • Noterde düzenlenmiş fesih sözleşmesi