NE ARAMIŞTINIZ ?
Yalova Hakkında
Yalova'daki en güzel turizm mekanlarını keşfetmek için https://yalovagezi.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz....

 

Zaman Tünelinde Yalova

Arkeolojik kazılarla başlı başına bir tarih araştırması yapılmadığından antik çağda yalova ve yöresi hakkında kesin ve net bilgilere sahip değiliz .Ancak bölge tarihiyle birlikte yorumlandığında Hitit dönemine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Başlangıçta bilgiler olmadığı için tek başına tarihini ortaya çıkarmak mümkün olmamıştır. buluntulardan edinilen varsayımlara göre Yalova Prehistorik çağda bir geçit yeridir. Bu bölgede M.Ö 1200 yılında Frigler, M.Ö. 700 yıllarında Bithynler, egemen olmuşlardır. MÖ.74 ' te Roma'lıların yönetimine giren yöre M.S. 395 yılında Roma ikiye ayrılınca Yalova doğu Roma yani Bizans sınırları içinde kalmıştır. Bu günkü Yalova kaplıcaları'nın tarih içinde önemli bir yeri vardır.MÖ 1200 yıllarında bir yer sarsıntısı ile meydana geldiği tahmin edilen termal'deki Kurşunlu Hamamın dış duvarlarında kuvvet tanrısı Herakles(Herkül),sağlıl tanrısı Asklepios,sıcak su ve sağlık perileri olan Nemfler'in kabartmaları görülmektedir.MS 300'lü yıllarda geçtiği tahmin edilen bir olayda Menedora,Metrodora ve Nymphadora isimli üç kız kardeş hamamlara gelen hastaları iyleştirdiklerine inanılmaktadır.Bu üç kız kardeş bir yandan da halkı putperestlikten Hristiyanlığa geçirmektedirler. Durum putperes olan Bizans İmparatoru Galerius Maximianu tarafından öğrenilir ve üç kız kardeşten putperesliğe dönmeleri istenir.Kabul etmemeleri üzerine öldürülürler.İşte bu olay Hristiyanlarca kutsal bir olay olarak bilinmektedir.Hristiyanlık bölgede yayılınca üç azize olarak bilinen bu kız kardeşlerin mezarlarının bulunduğu tepede bir ziyaretgah yaptırılır.

Termal'in Bizans döneminde imparatorların dinlenme ve tedavi yeri olarak büyük üne sahip olduğu bilinmektedir.Malazgirt Meydan Muharebesinin kazanılmasından sonra Selçuklu orduları ege ve Marmara kıyılarına ulaştılar.1075 yılında İznik'i alarak başkent yapan Kutalmışoğlu Süleyman Şah kısa sürede Yalova,Karamürsel ve izmit'ide alarak istanbul Kapılarına dayandı.Ancak 1086 da Süleyman Şah 'ın ölümünden sonra başlayan Haçlı seferleri sırasında tüm bölgeyle birlikte Yalova'da büyük bir yıkıma uğradı .27 Temmuz 1301 tarihinde yapılan Bafeus Muharebesinden sonra Yalova ve civarı kesin olarak Türk hakimiyetine girmiştir.Bafeus Muharebesinin bugünkü Altınova yakınlarında olduğu bilinmektedir.Osmanlı kuvvetlerinin Bafeus'ta Muzalon komutasındaki Bizans ordusunu bozguna uğratmasıyla Osmanlı Beyliği artık düzenli bir devlet olma yolunda önemli bir adım atmıştır.Öte yandan bu olay Bizansın artık önlenemez çöküşünün başlangıcıdır . Yalova nın Osmanlı topraklarına katıldığı dönemde buraların Rum ve Ermeni nüfus hakimdi .Giderek Müslüman Türk nüfus artmaya başladı .Yalova 1867De Bursa Merkez Sanağına bağlı bir kaza iken,1901'de bağımsız İzmit Sancağına bağlandı.Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan Askeri birliklerince işgal edilen Yalova verdiği büyük mücadele ile 19 Temmuz 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur.Kurtuluş Savaşı sonrasında 19 Ağustos 1929 tarihinde ilk defa Yalova'ya gelen Atatürk Termal'in yeniden ihya edilmesini sağlamıştır.Yalova'yı adeta yazlık başkent yapan Atatürk'ün isteği üzerine 1930 istanbul ilçeleri arasına katılan Yalova,5 haziran 1995 tarihli 550 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 6 haziran 1995 tarih ve 22305 sayılı resmi gazetede yayınlanması ile il yapılmıştır.Bursa-gemlik ilçesine bağlı armutlu beldesi ilçe yapılarak ve kocaeli-karamürsele bağlı altınova beldesi de ilçe yapılmak suretiyle sınırları içine almıştır.

Yalova, Marmara bölgesinde, denizin ve ormanların içten kaynaştığı nadir illerden biridir. Yalova’nın tarihçesi M.Ö. 3000 yıllarında hüküm süren Bitinya Krallığı’naKadar uzanır. Her dönemde farklı kültürlerin etkisinde kalan Yalova, özellikle Romalılar döneminde kaplıcalarından dolayı daha da önem kazandı. 1326 yılında Kara Ali tarafından fethedilen bu bölge Yalakabad daha sonra Yalova adını almıştır. Yeni Cumhuriyetin kurulmasından sonra bölge daha da gelişmeye başlar.Atatürk’ün desteği ile kaplıca tesisleri geliştirilmiş, kullanılır bir hal almıştır.Ayrıca seracılık, elma ve çiçek üretimi, hayvancılık ve süt üretimi konusunda araştırmalar yapan çiftlikler kurulmuştur. Yalova, seralarıyla, kesme ve saksı çiçek üretiminde ülkemizde birinci sırada yer almaktadır.

Yalova Dünya çapında birkaç sanayi kuruluşu ile Ankara,İstanbul, Bursa ve İzmit gibi metropollerin sayfiye yeri olarak ta tanınır. 17 Ağustos 1999 deprem felaketinden sonra Yalova 2000 li yıllarda yeni bir çehre kazanıyor.

Coğrafi Konum

Yalova Türkiyenin kuzeybatısında marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.İlin kuzeyinde ve batısında marmara denizi doğusunda kocaeli güneyinde bursa ve gemlik körfezi yer almaktadır.Yalova 39-40 kuzey enlemi 29-61doğu boylamları arasında denizden yüksekliği 2 metre en yükse noktası 926 metredir. 839 kilometrekarelik alanıyla ülke yüzölçümünün yüzde 0,11lik bölümünü kaplamaktadır. Yalova doğu kıyılarındaki düzlükler dışında dağlık bir araziye sahiptir.Yalova bölgesi ,bölgenin güneyi,batıdan doğuya doğru iznik sapanca arasında kocaeli sıradağları ile birleşen samanlı dağları ile kaplanmış durumdadır.Bir çok tepelrin bulunduğu bu dağlık arazide en yüksek tepe (926 m.) Beşpınar tepesidir.Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara denizi ile çevrilmiştir.

Kıyılar girintili çıkıntılı bir özellik göstermez.İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır.Samanlı dağlarının kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler ,bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar .Yalovanın güneyindeki dik yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsü ile kaplıdır.Ormanlar ilin yaklaşık yüzde 59 unu kaplar .

Ormanlık alanlarda genellikle kayın ,meşe,gürgen,kızılcık,kestaneve ıhlamur ağaçları görülür.Marmara bölgesinin doğusunda yer alan Yalova ili iklimi makroklima tipi olarak, akdeniz ve karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır.Yalova iklimi kimi dönemlerde karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır.Yalova bölgesinde kuzeyden ve güneyden gelenlerle,sakin nitelikli olmak üzere başlıca üç tür hava akımı egemendir.İlde yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve bol yağışlıdır.

İl bugünkü idari bölünüşüne göre merkez ilçeyle birlikte altı ilçeden oluşmaktadır. İlçeler Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal dir.Yalova'da merkez ve 5 ilçe belediyesiyle birlikte toplam 15 belediye bulunmaktadır. Merkez ilçede 1 (Kadıköy), Altınova'da 3 (Kaytazdere,Subaşı ve Tavşanlı),Çınarcık'ta 4 (Koruköy,Esenköy,Teşvikiye ve Kocadere), ve Çiftlikköy'de 1 (Taşköprü) belde belediyesi bulunur. Yalovanın merkezi, ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile birlikte toplam nüfusu 2009 genel Adrese Dayalı Nüfus sayımına göre 202.531'dir.