NE ARAMIŞTINIZ ?

YTSO 13.Dönem - 9.Meslek Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

İlk gündem maddesi olan Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimlerinde Başkanlığa Meltem Engin, Başkan Yardımcılığına Coşkun Çin seçildi. 

5174 Sayılı kanunda yer alan görev ve sorumluluklar ile odamızda uygulanan TOBB Akreditasyon ve Kalite Sistemleri hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.