NE ARAMIŞTINIZ ?

Haberler

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın çalışanları ile kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya geldik

10.01.2018

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan toplantının açılış konuşmasında, “Yerel Basınımızın değerli çalışanları, öncelikle dünya gazeteciler gününüzü Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak kutluyoruz. Davetimize icap edip katılım sağladığınız içinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizlerin kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki duyarlılığınızı ve bunun için göstermiş olduğunuz çabayı verdiğiniz mücadeleyi ve emeği takdirle karşılıyoruz. Gazetecilik doğru haber ve özgür yorum çerçevesinde gerçekleştiğinde demokrasinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Mesleğinizin zor şartlarına rağmen mesai kavramı göz etmeksizin ilinize hizmet etme mücadelesi veren sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi.

Başkan Becan Yalova Sosyo Ekonomik Göstergeleri hakkında bilgi vererek başladığı sunumunda, Yalova olarak geçtiğimiz yıl itibarı ile diğer şehirlere göre avantaj ve dezavantaj olabilecek faktörlerimizi değerlendirmek istiyorum. İlimiz Nüfus yoğunluğu yani km2 ye düşen kişi sayısı açısından son verilere göre Türkiye’de 5. Sırada yer almıştır. Nüfus artış hızında da yine 5. Sırada yer aldık. Yani Yalova nüfus artışı ve yoğunluğu Türkiye otalamalarının oldukça üstünde oluşu yatırım fırsatları yanında planlamalar açısından da önemli adımlar atılmasını gösteriyor. Türkiye’de göç hızı sıralamasında 13. Sırada yer almıştır. Yoğunluk artışını destekleyen bir sıralamada yer almıştır. Kaba doğum hızında Türkiye ortalamalarının altında yer almış olması nüfus artışında göçün etkisini ortaya çıkarmıştır. İstihdama baktığımızda Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların il Nüfusuna Oranı (%) açısından baktığımızda, Türkiye de 7. Sırada yer almıştır. Yalova da en fazla açık iş olan ilk beş meslek;  Makineci (Dikiş),  Garson (Servis Elemanı), Hemşire, Elektrikçi (Genel) Servis Komisi meslekleridir. 20’nin üstünde çalışanı olan işyerlerinin, Yüzde 30,5’nin eleman temininde ülke genelinden daha fazla güçlük çekmektedir. Temininde güçlük çekilen meslekler ise 1.Elektrikçi (Genel) mesleği 2.Garson (Servis Elemanı),  3.Sıhhi Tesisatçıdır.

Eğitime baktığımızda genel orta öğretim net okullaşma oranı Türkiye de %  82.54 dür. Yalova da bu oran % 90.09 la Türkiye ortalamalarının üstünde yer almıştır. Yüksek öğretim mezunu oranında Türkiye de 8. Sıradadır. Okuma yazma oranı Türkiye ortalamalarının üstündedir. Yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Türkiye ortalaması 266 dır. Yalova için sayı 183 olmuştur. Yani yatak sayımız Türkiye ortalamalarının altında yer almıştır. On bin kişi başına düşen hekim sayısı Türkiye ortalaması 18 iken Yalova da sayı 14 dür.(2016 Sağlık İstatistikleri yıllığı) On bin kişi başına düşen diş hekimi sayısı Türkiye ortalaması 3 iken Yalova da sayı 4 dür. En fazla 6 diş hekimi ile Ankara ilk sırayı almaktadır. On bin kişi başına düşen eczacı sayısı Türkiye ortalaması 3 iken Yalova da sayı 4 dür. En fazla 5 eczacı ile İzmir ilk sırayı almaktadır.

2016 yılı yıllık ihracat değerimiz 357.613.000  USD olmuştur. ve 119 firmamız ihracat yapmıştır. 2017 yılında ihracat değerimiz 378.377,69 USD olmuştur.Bu haliyle ihracat değeri açısından 26. Sırada yer almıştır. İhracat değeri artışı 2016 dan  %5,80 olmuştur. Kişi başı ihracat değeri Yalova da 1595,9 USD olmuştur. Bu haliyle Türkiye de 8. Sırada yer almıştır. Yüzbin kişiye düşen marka başvuru oranında Türkiye de 23. Sırada yer almıştır. Yüzbin kişiye düşen patent başvuru oranında Türkiye de 20. Sırada yer almıştır. Turizm yatırım ve işletme belgeli işletmelerin yatak sayısının Türkiye içindeki payı % 0,36 dır. Yalova bu oranla Türkiye de 25. Sırada yer almış, Antalya % 41,8 ile ilk sırada yer almıştır.

İlimizde kişi başına düşen banka mevduatı tutarı 10.480 TL dir ve bu haliyle Türkiye de 21. Sırada yer almıştır. Kişi başına düşen bütçe vergi gelirleri sıralamasında Türkiye vergi gelirleri içindeki payı açısından 47. Sıradadır. Kişi başına bütçe vergi gelirlerinde ise 15. Sırada yer almıştır. Bin kişiye düşen aktif internet bankacılığında bireysel müşteri sayısı 2019 kişi ile Türkiye de 24. Sırada yer almıştır.

Bin kişi başına düşen konut satışında 2016 yılında ilimiz Türkiye de 1. Sırada yer aldı. 2017 yılında aynı değerde yine 1. Sırada yer aldık. Yabancılara konut satış sayılarında Türkiye de 4. Sırada yer alıyoruz. 2017 yılında da artış devam etti. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi” dedi.

Başkan Becan, Yalova Sosyo Ekonomik Göstergeleri hakkında bilgilendirmenin ardından 2013 yılından bu yana oda faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

YTSO’nun Teknolojik Altyapı Çalışmalarında birçok geliştirmenin yapıldığına değinen Becan, “Oda hizmetlerimizin en üst seviyede sorunsuz yerine getirilmesi için teknolojik alt yapımızı çağımızın bilgi teknolojileri ile rekabet edebilecek şekilde düzenledik. Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS’ ye Türkiye’de geçiş yapan ilk oda olmuştur. üyelerimizin belge işlemlerini elektronik imzalı olarak online ortamdan yapmalarına olanak sağlayan EBDS Elektronik Belge Düzenleme Sistemi’ne yine Türkiye’de ilk geçen odalar arasında yer almıştır. Ticaret sicili işlemlerinin daha kısa sürede yapılması, üyelerimizin banka kuyruklarında harç ödemek için beklemelerine bir son vermek için, TOBB tarafından hizmete açılan Harç Takip Sistemine Türkiye’de ilk geçen odalar arasında yerimizi aldık.

Üyelerimizle iletişimin geliştirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yaptık. Üye bilgi güncellemeleri ile adres, telefon, faks, mail güncellemelerini yaptık. SMS -E-Posta- Web - Sosyal Medya unsurları konusunda projeler geliştirdik. Üye verilerinin aktarım sürecini tamamladık ve Haberleşme Politikamız kapsamında süreçleri işler hale getirdik. Bu sistemle odamız ve üyelerimiz arasında bir köprü kurduk.  Odamıza gelen ve üyelerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat bildirimi, kanun bilgilendirmeleri, faaliyetler, eğitimler ve buna benzer önemli bütün bildirimler üyelerimize en kısa sürede ulaştırılmaktadır. Yılda üç kez yayınlanan odamız yayın organı 0226 dergimiz ile üyelerimizle buluştuk.  0226'nın her sayısını tüm üyelerimize kargo yoluyla ulaştırdık.

Oda web sitemizi çağımızın gerektirdiği şekilde yeniden tasarladık. Üyelerimize hizmet noktasında en çok kullanılan iletişim organımız olan web sitemizi Türkiye’deki diğer oda ve borsalara örnek teşkil edecek bir ara yüzle oluşturduk. Üzerinde birçok teknolojiyi barındıran web sitemiz TOBB Oda Akreditasyon Sistemi kapsamında da iyi uygulama seçilmiştir.   

Yalova, çeşitli sektörlerin özgül ağırlıkları oranında yerel ekonomiyi oluşturduğu ve bu bağlamda da kendine mahsus özellikleri olan bir şehirdir. Herhangi bir ekonomik sektör şehrin karakterinde baskın bir rol oynamamakla birlikte; Yalova, bölgesindeki yatırımların yaratacağı gelişme trendleri bakımından Türkiye'nin görece en avantajlı şehirlerinden biridir. İlimizin bu özelliğini öne çıkarmak adına birçok araştırma raporu yayınladık.

Oda Yönetim kurulumuz üyelerimizin hem bireysel hem de iş hayatına katkı sağlamak için YTSO AKADEMİ’yi kurmuş ve ücretsiz üye eğitimlerini desteklemiştir. Eğitim sistemimiz TOBB Akreditasyon Sistemi içinde iyi uygulama seçilmiştir. Bu kapsamda toplamda 557 saat süren 71 eğitim düzenledik. Bu eğitimlere 1927 kişi katıldı ve sertifikalarını aldılar.

Yönetim Kurulumuzun üzerinde önemle durduğu konuların başında hiç şüphesiz ki dış ticaretin geliştirilmesi gelmektedir. İlimizin stratejik konumu itibari ile ihracatı ve ithalatın yoğunluğu bu konuda bazı önlemler ve stratejiler geliştirmemize sebebiyet vermiştir.  Üyelerimizin ihracata yönelmeleri ve mallarını dış pazarlara satabilmelerine destek olmak adına yılda en az iki tane olmak üzere eğitimler düzenledik.

Yalova Ro-Ro Terminalinde YTSO Hizmet Bürosu’nu hizmete aldık

TOBB ile yaptığımız görüşme neticesinde imzaladığımız protokolle buradan geçiş yapacak olan araçların geçiş belge işlemlerini yapmak için Odamızı yetkilendirildik ve YTSO Hizmet Bürosunu hizmete aldık

İş hacmini geliştirmek başlığı altında Bakanlarımızı ilimize davet ederek, üyelerimizin talep ve sorunlarını aktardık. En çok ihracat yapanlar ile kurumlar ve gelir vergisinde dereceye giren ve üyelikte 40.yılı dolduran üyelerimizi her yıl ödüllendirdik.

Yerli Otomotiv Üretimi Yalova'da Yapılsın

Türkiye'nin markası, tasarımı, teknolojisi, aynı zamanda ülke kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracatı gerçekleştirecek, binlerce kişiye iş ve aş olacak, küresel ölçekte de ticari başarı sağlayacak 'Yerli otomobil' üretiminin Yalova’da yapılması konusunda, çalışmalarla ilgili dosyayı bakanlıklara sunulmak üzere Milletvekilimiz Fikri Demirel'e teslim ettik.

İlimizde kurulma çalışmaları devam eden OSB temsilcileri ile görüşmelerimiz devam etti. 

Odamızın iş hacmi Yalova’nın stratejik konumu itibariyle her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda odamız birçok noktada üyelerimize kesintisiz hizmet sunmakta ve iş süreçlerinin en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktadır. Bu kapsamda odamız mevcut eksper sayısını artırmış ve alanında uzman yeni mühendisleri heyetimize dahil etmiştir. TOBB’de eğitimini aldırmış ve sertifikalandırmıştır.

Kentin Gelişimine Yönelik Faaliyetler

Yalova'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefledik. Bu doğrultuda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile Yalova'nın 12 dakikalık sektörel ve 5 dakikalık Genel tanıtım filmini hazırlattık. Canlı yayınlarla, ilimizi turizmi ve ekonomisi hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ni ilimizde gerçekleştirdik. Yalova Sektörel Tanıtım Zirvelerini gerçekleştirildik. Yurtdışından birçok heyet ve ülkemizde görev yapan birçok konsolsu odamızda ağırladık.

Üyelerimizle İlişkilerimiz

Odamızın Stratejik Planı kapsamında üye ilişkilerinin kalitesini iyileştirmek, üye memnuniyetini arttırmak amacıyla gerek personelimiz, gerekse yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 2000’e yakın üye işyerlerinde ziyaret ederek, odamızdan talep ve beklentileri aldık.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında bir ilk olarak, odamıza kayıtlı tüm meslek gruplarındaki üyelerimizle, “YTSO ÜYELERİ İLE BULUŞUYOR” etkinliğini gerçekleştirdik.

Devreye soktuğumuz yeni hizmetlerin üye memnuniyetine yansımalarını kademeli bir şekilde yükselen memnuniyet yapılan anketlerden görebilmekteyiz.

YTSO Fuar Günleri başlığı altında fuar gezileri düzenledik.

Yurt İçi Fuar takviminde yayınlanmış olan fuarlardan YTSO üyelerinin iştigallerine uyacak fuarlar belirlenmiş, bu fuarlar üyelerimizin ziyaret etmesi için organizasyonlar düzenledik.

İstihdama katkı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” istihdam seferberliği çağrısı ile Bu süreçte birçok ziyaretler gerçekleştirdik. Yalova, iş dünyamızın, bütün kurumlarımızın el birliği ile hareket ederek bu süreçte iddialı iller arasında yer aldı.

2013 yılı itibari ile yönetim Kurulumuz 2 defa Akreditasyon Denetimi geçirmiştir. Her iki denetim de son derece başarılı geçmiştir. 2017 yılında odamızın son denetimi ise yeni puanlama sistemine göre yapılmıştır. Bu sistem daha önceden 11 ana elementin puanlanması yerine 103 alt elementin ayrı ayrı puanlamasıyla gerçekleşmiştir. Odamız 103 kriterin tamamından iyi bir performans göstererek 5 yıldızlı hizmet ürettiğini bir kez daha tescillemiştir.

YTSO'dan Yeni Bir Hizmet Daha - Sayısal Takograf

Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol uyarınca Türkiye'de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket ve sürücülerin araçlarında kullanıma sunulan, yongalı ve veri kaydedebilir niteliklerde üretilecek sayısal takograf kartları odamızdan verilmeye başlandı.

YTSO Kurumsal Sosyal Sorumluluk Satış Ofisi

Evlerinde sadece ev hanımlığı yapan fakat iş hayatının içinde olmayan kadınlara destek vermek amacıyla 500 kadını ekonomiye katmak üzere meslek sahibi yaptık. Oluşturduğumuz satış ofisi ile ürettikleri ürünleri burada satılmasına imkân tanıdık.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO), üyelerinin çeşitli kurumlardan aldığı hizmetlerden daha ekonomik yararlanması için indirim anlaşmaları yapıyor” dedi.

Becan son olarak, Yalova’da artan ticarete katkı sunmak için çağın koşularına uygun son teknolojiye göre dizayn edilmiş YTSO yeni hizmet binası hakkında bilgilendirmenin ardından toplandı son buldu.