NE ARAMIŞTINIZ ?

Kuruluş işlemleri için ayrıca elektronik imza olmaksızın MERSİS başvurusu yapılabilecektir.
Tasfiye Sonu Kapanış işlemleri için elektronik imza olmaksızın evraklar tamamlanarak Müdürlüğümüze başvuru yapılabilecektir.
Bunlar dışında kalan tüm işlemlerde elektronik imza ile MERSİS üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Aşağıda işlem başlıkları altında  yer alan matbu evrakların (Dilekçeler, taahhütname, kuruluş bildirim formu v.s) tamamının bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • Ana sözleşme (Noterden 2 Adet),
 • İlgili İl Müdürlüğünden Alınacak İzin Yazısı,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Noterden Alınacak Tescil Talepnamesi (2 Adet),
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet),
 • Kooperatif Kurucu Ortaklarının İkametgah Belgesi (2 Adet),
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Fotoğrafı(1 Adet),
 • Yönetim Kuruluna Ait Görev Bölümü Yetki Kararı (Noter onaylı 2 adet – Karar içerisinde kooperatifin faaliyet göstereceği adres yazılacaktır)
 • Taahhütname,
 • Sermayenin Sermayeni 1/4 ödendiğine dair taahhütname. (Koop Bloke Mektubu)
 • Kira sözleşmesi fotokopisi.
 • İlgili İl Müdürlüğü İzin Yazısı,
 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Yönetim Kurulu Seçimi var ise ; Görev Bölümü Yetki Kararı (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 2 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Unvan Değişikliği Halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Unvan Altında Tescil Talepnamesi (2 Adet)

NOT:  KARARDA ADI GEÇEN TÜM ŞAHISLARIN T.C. KİMLİK NUMARALARI'NIN (VATANDAŞLIK NUMARALARI) YAZILMASI ZORUNLUDUR.

 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Yönetim Kur. /Tasfiye Kurulu Kararı görev bölümü yetki kararı (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet)
 • Yetkililerin yeni unvan altına atılmış Tecil Talepnamesi (Noterden 2 Adet),
 • Yeni Seçilen Yetkili Varsa Nüfus ve İkametgah Belgeleri (2 Adet),  
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 2 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve/veya Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Tasfiye Giriş Mal Beyanı (2 Adet – Aktif ve Pasif Toplamının gösterilmesi yeterli),
 • Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı 

NOT:  KARARDA ADI GEÇEN TÜM ŞAHISLARIN T.C. KİMLİK NUMARALARI'NIN (VATANDAŞLIK NUMARALARI) YAZILMASI ZORUNLUDUR.

 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Yönetim Kurulu Seçimi var ise ; Görev Bölümü Yetki Kararı (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 2 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve/veya Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Yönetim Kurulu Değişikliği Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Unvan altına atılmış Tescil Talepnamesi (Noterden 2 Adet)
 • Yönetim Kurulu Değişikliği Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin resimli Nüfus ve ikametgah belgeleri (2 Adet)

NOT:  KARARDA ADI GEÇEN TÜM ŞAHISLARIN T.C. KİMLİK NUMARALARI'NIN (VATANDAŞLIK NUMARALARI) YAZILMASI ZORUNLUDUR.

 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 2 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve/veya Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Tasfiye Sonu Mal Beyanı (2 Adet – Aktif ve Pasif Toplamlarının Belirtilmesi Yeterlidir),

NOT:  KARARDA ADI GEÇEN TÜM ŞAHISLARIN T.C. KİMLİK NUMARALARI'NIN (VATANDAŞLIK NUMARALARI) YAZILMASI ZORUNLUDUR.

 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi,
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine Göre Belge ve Tasdikli Dosya Sureti
 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Yönetim Kurulu Seçimi var ise ; Görev Bölümü Yetki Kararı (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 2 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Yönetim Kurulu Değişikliği Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Unvan altına atılmış İmza Beyanı(2 Adet)
 • Yönetim Kurulu Değişikliği Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Nüfus ve ikametgah belgeleri (2 Adet)
 • Taahhütname

NOT:  KARARDA ADI GEÇEN TÜM ŞAHISLARIN T.C. KİMLİK NUMARALARI'NIN (VATANDAŞLIK NUMARALARI) YAZILMASI ZORUNLUDUR.