NE ARAMIŞTINIZ ?

Kuruluş işlemleri için ayrıca elektronik imza olmaksızın MERSİS başvurusu yapılabilecektir.
Tasfiye Sonu Kapanış işlemleri için elektronik imza olmaksızın evraklar tamamlanarak Müdürlüğümüze başvuru yapılabilecektir.
Bunlar dışında kalan tüm işlemlerde elektronik imza ile MERSİS üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Soru ve görüşlerinizle ilgili olarak [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Aşağıda işlem başlıkları altında  yer alan matbu evrakların (Dilekçeler, taahhütname, kuruluş bildirim formu v.s) tamamının bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra yetkililerce imzalanması gerekmektedir.

Mersiste oluşturulan sözleşme ortakların ve yetkililerin Müdürlüğümüz huzurunda hazır bulunmasıyla birlikte imza edilerek onaylanacaktır. Anasözleşmenin vekaleten imzalanması durumunda mutlak suretle noter huzurunda imzalanmış olan vekalet aslının getirilmesi gerekmektedir. 

 • Dilekçe
 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
 • Anasözleşme (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenecektir)
 • İlgili İl Müdürlüğünden Alınacak İzin Yazısı,
 • İmza Beyannamesi (Kooperatif yetkililerinin dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir.)
 • Tüzel Ortak Bulunması Durumunda Tüzel Kişiliğin Kurulacak Şirkete İştiraki İle İlgili Yetkili Organ Tarafından Alınmış Olan İştirak Kararı (İştirak kararında tüzel kişiliğin iştirak ettiği firma unvanı ile açıkça belirtilecek ve kurulacak olan firmaya iştirak eden tüzel kişiliği kimlerin temsil edeceği T.C.No ve İkametgahları ile beraber yazılacaktır. Eğer ortak olan tüzel kişi aynı zamanda şirkete yetkili olarak atanacaksa sadece bir temsilci görevlendirilebilir)
 • Sermayenin Sermayeni 1/4 ödendiğine dair taahhütname. (Kooperatif Bloke Mektubu)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 6879,10-TL (hesaplama 2 imza yetkilisi olacağı varsayılarak yapılmıştır.) (İkiden fazla imza yetkilisi olması halinde eklenecek her bir yetkili için 1581,50 -TL harç ilavesi olacaktır)
İlan Ücreti (Mersisin oluşturacağı anasözleşme özetinin kelime adedi X 0,95-TL) şeklinde hesaplanacaktır.
Anasözleşme ve Defter Onay Ücreti

2560,00 -TL (Defterler odamız tarafından tedarik edilecektir)

İmza Beyan Ücreti 640,00-TL  (Dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda düzenlencek olup düzenlenen her kişi için ayrı ayrı alınacaktır)
Oda Kayıt Ücreti 4000,00 -TL

Doldurulması gereken matbu dilekçe örneği aşağıdadır.

 • Genel Kurul Tutanakları (Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 1 Adet),
 • Yönetim Kurulu Seçimi var ise ; Görev Bölümü Yetki Kararı (Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 1 Adet),
 • Anasözleşme değişikliği olması durumunda tasdil metni genel kurul tutanağıyla beraber noterden onaylatılacaktır. (Değişiklik sonrasında anasözleşmenin değişen tüm maddeler ilan edilmeyecek ise, sadece ilan edilecek maddelerin yeni şeklinin yer aldığı yönetim kurulu kararının notere onaylatılması yeterli olacaktır) Ayrıca değişikliğe ilişkin bakanlık izin yazısı da ilave edilecektir.
 • Gündemi İçeren Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
 • Hazirun Listesi (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 1 Adet Asıl),
 • Çağrı Listesi ve/veya Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • İlk defa atanan yetkililere ait imza beyannameleri (Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir) (Mernis üzerinden dijital imza verisi alınması durumunda düzenlenmesine gerek olmayacaktır)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 5267,80 -TL (hesaplama 2 imza yetkilisi olacağı varsayılarak yapılmıştır.) (İkiden fazla imza yetkilisi olması halinde eklenecek her bir yetkili için 1581,50 -TL harç ilavesi olacaktır)(Devam eden yetkisi sonlandırılan her yetkili için 615,10 -TL harç ilave edilecektir.)
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 1,52 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.
İmza Beyan Ücreti 640,00-TL (Daha önce yetkilendirilmemiş kişilere imza yetkisi verilmesi ve müdürlüğümüzce düzenlenmesi durumunda her kişi için ayrı ayrı alınacaktır.)
Oda İşlem Ücreti 960,00 -TL

Doldurulması gereken matbu dilekçe örneği aşağıdadır.

 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 1 Adet),
 • Yönetim Kur. /Tasfiye Kurulu Kararı görev bölümü yetki kararı (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 1 Adet)
 • Tasfiye memurlarının mevcut yetkili dışından olması durumunda imza beyannamesi (dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir)
 • Gündem Kararı Fotokopisi(Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 1 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 1 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve/veya Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Mersis sisteminden oluşturulacaktır)
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 5267,80 -TL (hesaplama 2 imza yetkilisi olacağı varsayılarak yapılmıştır.) (İkiden fazla imza yetkilisi olması halinde eklenecek her bir yetkili için 1581,50 -TL harç ilavesi olacaktır)
İlan Ücreti

1- Alacaklılara Çağrı İlanı İçin: 684,00 -TL

2- Genel Kurul İlanı İçin: (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 1,52 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.

İmza Beyan Ücreti 640,00-TL  (Dijital imza verisinin MERSİS'ten alınmadığı durumlarda düzenlencek olup düzenlenen her kişi için ayrı ayrı alınacaktır)
Oda İşlem Ücreti 960,00 -TL

Doldurulması gereken matbu dilekçe örneği aşağıdadır.

 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 2 Adet),
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 2 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 2 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve/veya Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Tasfiye Sonu Mal Beyanı (2 Adet – Aktif ve Pasif Toplamlarının Belirtilmesi Yeterlidir),
TESCİL ÜCRETLERİ
Harç Ücreti 615,10 -TL

Doldurulması gereken matbu dilekçe örneği aşağıdadır.

!!!!!ÖNEMLİ UYARI!!!!!

ADRES DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNDE YENİ ADRES ÖNCELİKLE MERSİSE GİRİLMELİ VE BURADA GİRİŞİ YAPILAN ADRES HARFİYEN AYNI ŞEKİLDE GENEL KURUL KARARINA YAZILMALIDIR.

 • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi,
 • Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine Göre Belge (Belge ekinde imza beyanı bulunmadığı durumlarda, şirket müdürü için Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imza beyanı düzenlenmesi gerekecektir)
 • Genel Kurul Tutanakları (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 1 Adet),
 • Yönetim Kurulu Seçimi var ise ; Görev Bölümü Yetki Kararı (Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Noter onaylı 1 Adet),
 • Gündem Metni (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı 1 Adet)
 • Hazirun Cetveli (Bakanlık Temsilcisi Tarafından İmzalı 1 Adet),
 • Varsa Çağrı Listesi ve Mahalli Gazete İlanı,
 • Bakanlık Temsilci Atama Yazısı,
 • Bakanlık Temsilci Raporu,
 • Yönetim Kurulu Değişikliği Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Unvan altına atılmış İmza Beyanı(2 Adet)
 • Yönetim Kurulu Değişikliği Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Nüfus ve ikametgah belgeleri (2 Adet)
 • Taahhütname
Harç Ücreti 5297,60 -TL
İlan Ücreti (Mersis başvurunuzun kelime adedi X 1,52 -TL) şeklinde hesaplanacaktır.
Oda İşlem Ücreti 4000,00 -TL