NE ARAMIŞTINIZ ?

Hükmi Şahıs - Dernek ve Vakıflara Bağlı Ticari İşletmeler

  • Kurulacak olan ticari işletmenin MERSİS başvuru işleminin yapılabilmesi için, işletmenin bağlı bulunacağı tüzel kişilik bilgilerinin sistemde yer alması gerekmektedir. İşletmenin bağlı bulunduğu tüzel kişilik bilgileri MERSİS sisteminde yer almıyorsa DIŞ TÜZEL KİŞİ KAYIT formundaki bilgilerin doldurularak [email protected] adresine mail olarak atılması gerekmektedir.
  • Dilekçe (Dilekçede yer alan vergi numarası bölümüne derneğin veya vakfın vergi numarası değil, kurulacak olan ticari işletme için vergi dairesinden alınacak potansiyel vergi numarası yazılmalıdır)
  • Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
  • Dernek veya Vakfın Tüzüklerinin Aslı Gibidir Onaylı Sureti
  • Dernek veya vakfın tüzüklerinde ilgili izinin bulunmaması halinde, dernek veya vakfın bağlı bulunduğu kurumdan ticari İşletme açılışına ilişkin izin yazısı
  • Yetkili Organ Kararı (Karar içerisinde işletme adresi, işletme unvanı, işletme konusu, işletmeye ayrılan sermaye, işletme yetkilisi yazılacaktır)
  • İmza verisi MERSİS'te görüntülenemediği takdirde işletme yetkilisine ait tescil talepnamesi Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (Müdürlüğümüz huzuruna gelinememesi durumunda bulunduğu yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda veya kişi yurt dışında ise konsolosluklar huzurunda düzenlenecektir)